Ze względów technicznych zdjęcia oferowanych produktów w sklepie

internetowym są tylko zdjęciami poglądowymi danej kategorii łożysk

lub innych artykułów technicznych a nie konkretnego łożyska lub

innego artykułu technicznego. Na prośbę przesyłamy zdjęcia

konkretnego produktu za pośrednictwem e-mail.